วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ต้นลีลาวดี


   
ชื่อวิทยาศาสตร์
Plumeria acuminata Aiton
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ชื่สามัญ
ลีลาวดี,ลั่นทม